Küçük Motorlu Aksiyel Aspiratörler

KÜÇÜK MOTORLU AKSİYEL ASPİRATÖRLER ÖLÇÜLERİ
KULLANIM ALANLARI
Fabrikalar, Depolar, Boyahaneler, Alışveriş Merkezleri, İmalathaneler gibi geniş ve büyük çaplı yerlerin havalandırmasında kullanılabilir.